kostel Panny Marie Sedmibolestné

kostel Sedmibolestné Matky Boží

Graficke pismenko Kostel Panny Marie Sedmibolestné před městským hřbitovem v Novém Bydžově je novogotická jednolodní stavba s opěrnými pilíři, pětiboce uzavřeným presbytářem a osmibokou jehlancovou věží v západním průčelí. Podle plánů významného puristického pražského architekta Josefa Mockera (1835–1899) stavbu prováděl novobydžovský stavitel Alois Jedlička. Josef Mocker totiž krátce po zahájení stavby zemřel. Základní kámen byl položen 28. září 1898, dokončený kostel byl vysvěcen dne 22. září 1901.

 
Graficke pismenko Na tympanonu hlavního portálu je pískovcový reliéf Trůnící Panny Marie s křížem nad hlavou, po stranách klečící dva andělé, dílo pražského sochaře Čeňka Vosmíka (1860-1944) z roku 1900. Podle Vosmíkova návrhu reliéf provedl moravský rodák Štěpán Zálešák (1874-1945), působící v Praze.
 
Graficke pismenko Novogotická výzdoba interiéru vznikla podle návrhů pražského architekta Arnošta Živného (1841–1913). Hlavní oltář se sousoším Piety je dílem pražských řezbářů Hoffa a Píši a místního uměleckého truhláře Václava Žabky, od něhož jsou i lavice. Kazatelnu zhotovil místní truhlář Karel Stýblo. Varhany v r. 1901 postavil varhanář Josef Kobrle (1851-1919) z Lomnice nad Popelkou. Vykládaná okna jsou dílem J. Pazdery z Prahy, stěny vymaloval místní malíř Ludvík Nejedlý a pamětní desky zhotovil novobydžovský sochař Václav Bydžovský. Tři zvony pro kostel odlil pražský zvonař Arnošt Diepold a kování dveří dodala královéhradecká zámečnická škola. Celá stavba i s výzdobou a vnitřním zařízením si vyžádala celkový náklad 46 802 zlatých.
 
Graficke pismenko V muzeu se dochovaly velké černobílé a malé barevné návrhy Arnošta Živného na výzdobu jednotlivých gotických oken.
 
Graficke pismenko Kostel Panny Marie Sedmibolestné přísluší do farnosti Nový Bydžov, pravidelné bohoslužby se zde však nekonají. Jsou zde pořádány koncerty komorní a varhanní hudby a příležitostné obřady.

Text: historie
14.6. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978 a informační tabule u kostela)