Graficke pismenko Na počátku r. 1920 byla založena nová církev – Církev československá, která od r. 1971 nese ještě přídomek „husitská“. Pro příslušníky této církve v Novém Bydžově byl vybudován Husův sbor v r. 1926, a to podle projektu arch. J. Hurycha. Jeho budova se skládá z pěti traktů. Prostřední má podobu hranolové věže o výšce pěti pater. V ní se nachází vchod, nad nímž je umístěn znak církve, kalich s křížem. Po obou stranách střední části stojí dvoupatrové trakty, k nimž přiléhají ještě prosté budovy patrové.

 
Graficke pismenko V Husově sboru se konají pravidelné nedělní bohoslužby.

Text: historie
14.6. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978)


OOO