úterý, 1. prosinec 2020. Svátek slaví Iva, zítra Blanka

Graficke pismenko V obci Krumsín stojí opomíjená socha našeho nejznámějšího barokního světce, sv. Jana Nepomuckého. Zemřel 20.3.1393 na následky mučení samotným králem Václavem IV., při sporu okolo církevních reforem za zřízení nového biskupství v Kladrubech. Šlo o rozepři mezi králem a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jan Nepomuk byl pouhým prostředníkem a zástupcem církevní strany, kdyměl funkci hlavního vikáře. Jeho mrtvé tělo bylo poté zhozeno do Vltavy z dnešního Karlova mostu. To vyplavalo 17.4., kdy ho uviděli rybáři. Kolem hlavy mu mělo zářit pět světel, "hvězdám podobných" - odtud atribut pěti hvěz kolem hlavy (jedinou druhou postavou s hvězdami kolem hlavy je pak pouze sv. Marie). Zajímavostí je i jeho příjmení Nepomuk. To patrně vzniklo chybným čtením latinského "DE POMUK". Jan totiž pocházel z městečka Pomuku v jihozápadních čechách. Potíže kolem Jana vnesl i kronikář Hájek z Libočan, neboť svými chybnými datacemi vytvořil Jan Nepomuckého a doktora Jana z Pomuku, tedy dvě osoby s podobným osudem. 15. 4. 1719 byl komisionálně otevřen Janův hrob a při prohlídce jeho ostatků vypadla z lebky organická hmota tvarem podobná lžíci. Pět odborníků se shodlo na tom, že se jedná o jazyk. Při zkoumání této relikvie o šest let později při vyjmutí hmota dokonce naběhla a zčervenala. Dnes víme, že se jedná o zbytek mozkové tkáně. Jan byl blahořečen 31.5.1721 a 19.3.1729 byl následně kanonizován Benediktem XII..

 
Graficke pismenko Socha v Krumsíně je stranou zájmu jak památkářů, tak i případných turistů. Přitom jde o velmi pozoruhodné a kvalitní dílo z roku 1748. Samotná socha v životní velikosti je osazena na podstavci hranolovitého tvaru. Sokl nese v čelní části dnes poškozený nápis s datací ve spodním prostoru. Socha světce je oděna v klasickém kanovnickém rouchu. Jeho ruce drží před tělem kříž s Kristem. Pravá ruka drží kromě krucifixu i palmovou ratolest, která je zhotovena z plechu. Na hlavě má sv. Jan Nepomucký biret, kolem pak svatozář pěti hvězd. Postava má po bocích kovovou konstrukci přizdobenou vlnitým plechem, která nahoře vytváří nad postavou polokruhovou stříšku. Ta je stejně provedena, jen s tím rozdílem, že boční strany konstrukce mnohem přesahuje. Socha byla z neznámého důvodu v minulosti natřena červeným nátěrem, který se dnes odlupuje. Každopádně by potřebovala celkovou rekonstrukci. Zda se jedná o nemovitou kulturní památku se mi nepodařilo zjistit. V soupisu památek okresu Prostějov z roku 2012 bohužel tato socha nefiguruje.

Text: historie
9.6. 2017 - Zdroj - https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD