Graficke pismenko Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl na návrší nad obcí vystavěn v polovině 14. stol. Z této původní stavby se dochovala asi šestidílná žebrová klenba v presbytáři. Během husitských válek byl kostel zřejmě poničen a proto byl v 16. stol. renesančně přestavěn a nově vybaven. Z této fáze se dochovala cínová křtitelnice z r. 1572 a zvon z r. 1578. Obě tyto pamětihodnosti jsou dílem mistra Petra z Mladé Boleslavi. K západnímu průčelí byla r. 1857 přistavěna hranolová věž. Na ní jsou hodiny, jejichž zajímavostí je záměna funkce ručiček. Velká totiž ukazuje hodiny, zatímco malá minuty. V téže době byla prodloužena loď, novogoticky upravena a opatřena plochým stropem. V r. 1881 byly zvenčí přistavěny opěráky k pětiboce uzavřenému presbytáři.

 
Graficke pismenko Nyní je to jednolodní obdélná stavba s věží na západě a presbytářem s úzkými lomenými okny na východě. Vnitřní zařízení je vesměs novogotické, hlavní oltář pochází z r. 1897. Varhany v r. 1888 postavil Josef Kobrle (1851-1919), varhanář z Lomnice nad Popelkou. Nahradil tím varhanní pozitiv umístěný do kostela před r. 1800.
 
Graficke pismenko Kostel je prohlášen kulturní památkou a při poslední výmalbě v něm byly objeveny vzácné nástěnné malby. Je filiálním kostelem ve farnosti při děkanství Libáň a konají se v něm pravidelné nedělní bohoslužby. V restaurovaném kostele pořádá rovněž obec koncerty klasické a varhanní hudby.

Text: historie
4.6. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977 a informační tabule)