Graficke pismenko Původní gotický kostel, někde označovaný jen jako kaple, pocházel ze 14. století a byl s největší pravděpodobností dřevěný. Nový barokní byl zbudován v letech 1753-1757. Autorem projektu byl patrně František Ignác Prée (asi 1702-1755) nebo Ignác Alois Palliardi (1737-1824).

 
Graficke pismenko Kostel stojí téměř na křížovém půdorysu. K jeho rozšířené pravoúhlé střední části jsou přičleněny na obou stranách příčné obdélné pravoúhlé prostory lodi. K nim je na východě přičleněn pravoúhlý prostor presbytáře a na západní straně předsíň v podvěží. Nad západním průčelím se nachází věž. Severní a jižní fasády jsou upraveny jako průčelí a vrcholí štíty s barokními sochami z období výstavby kostela. V severním štítě jsou sochy Salvátora a dvou biskupů. V jižním štítě se nachází socha Panny Marie mezi sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.
 
Graficke pismenko Uvnitř kostela je střední část sklenuta plochou kupolí. Ostatní prostory mají v klenbě placku, která je oddělena mohutnými pásy. V kostele jsou fresky signované „Jos. Haager Pict. et Arch. 1755“. Byly restaurovány H. A. Jouklem v r. 1906. Barokní zařízení pochází z období výstavby kostela po r. 1755. Obraz na hlavním oltáři je umělecky významný.
 
Graficke pismenko V kostele byly instalovány r. 1755 barokní varhany z kutnohorské dílny Pavla Františka Horáka (1727-1822), v r. 1850 pak varhany z dílny pražského varhanáře Karla Vocelky (1813-1876). Naposledy byly důkladně opraveny v letech 1998-1999.
 
Graficke pismenko Na okolní ploše bývalého hřbitova stojí pozoruhodné sochy, převážně barokní.
 
Graficke pismenko V děkanském kostele sv. Ducha se slouží pravidelné bohoslužby.

Text: historie
3.6. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978)