Graficke pismenko Kostel sv. Františka z Assisi čili Serafínského je raně gotického původu z konce 13. stol. Původně však byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a vybudován patrně na místě ještě starší svatyně, z níž byly kolem kostela nalezeny kvádry. Kostel byl barokně opravován v letech 1694-1695, zejména horní patro věže.

 
Graficke pismenko Nyní je to jednolodní obdélná stavba se čtvercovým presbytářem, se čtvercovou sakristií po severní straně a hranolovou věží při západním průčelí. Na východních nárožích presbytáře jsou opěráky, ve východní stěně presbytáře pak úzké obdélné okénko v hluboké, půlkruhově uzavřené špaletě. Stěny lodi byly upraveny a proraženy okny v baroku. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou. Triumfální oblouk je jen nepatrně lomený. Loď je plochostropá a sakristie sklenuta křížově. Barokní kruchta z 18. stol. je otevřena obloukem do prostory v 1. patře věže. Předsíň v podvěží je zaklenuta křížově s hřebínkovými žebry.
 
Graficke pismenko Zařízení je vesměs barokní z poloviny 18. stol., obraz na hlavním oltáři pochází z r. 1868 od Emanuela Roma. Barokní kazatelna ze 17. stol. byla přenesena z kostela ve vsi Brada. Dochoval se náhrobník z r. 1665. Varhany postavil r. 1890 Josef Kobrle (1851-1919), varhanář z Lomnice nad Popelkou.
 
Graficke pismenko Kostel je filiální ve farnosti při arciděkanství Jičín, pravidelné bohoslužby se tu však nekonají.

Text: historie
30.5. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980 a různé webové stránky)