Graficke pismenko Na bukvické návsi se nachází velká pozdně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1767, která je od roku 2004 v majetku obce. Byla postavena v roce 1767. Je pravděpodobně druhým dílem významného architekta Anselma Martina Luraga na panství rodu Schliků na Jičínsku a patří k projevům pozdního baroka. Nové varhany, které nahradily varhanní pozitiv z poloviny 19. stol., byly pořízeny v roce 1889. Postavil je Josef Kobrle (1851-1919), varhanář z  Lomnice nad Popelkou. Tehdy bylo nově upraveno i nejbližší okolí kaple – byla obezděna a kolem dokola oplocena. Kaple byla v majetku římskokatolické farnosti Veliš a spravoval ji Arciděkanský úřad Jičín. Od roku 2004 je jejím vlastníkem obec Bukvice. V roce 1999 statik oznámil havarijní stav objektu. Stavební práce byly zahájeny v roce 2001 a dokončeny v roce 2004. Do nově zhotovené kopule byly dne 4. července 2003 uloženy písemnosti – zdravice pro další generace, zakládací listina, fotodokumentace, tisk, mince, atd. Dne 16. května 2004, na svátek Jana Nepomuckého, kdy se koná v Bukvici pouť, byla po celkové rekonstrukci kaple slavnostně vysvěcena. V prosinci 2004 se na vánočním koncertě po mnoha letech znovu rozezněly opravené varhany. Kaple je využívána na kulturní a společenské akce i pro svatební obřady.

Text: historie
28.5. 2017 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek)