Graficke pismenko Kníže Jan Schwarzenberg nechal v roce 1865 vystavět v Přívozní ulici přepychovou, zámečku podobnou restauraci, aby sloužila lovosickým občanům a turistům a sám ji často navštěvoval.

 
Graficke pismenko Turistické průvodce nabízely pro výletníky a turisty Labskou restauraci v Lovosicích. Uváděly, že Labská restaurace v blízkosti přístaviště parníků má výtečnou kuchyni, pravá schwarzenberská přírodní vína a výborná lovosická piva. Dále se uváděla velká zahrada, prostorná terasa a pavilon s rozhlednou poskytující výhled na řeku a okolí.
 
Graficke pismenko Tento vyhlídkový pavilon splňoval pojem "rozhledny", nebot' stavba byla vytvořena lidskou činností a vyhlídkový prostor byl nad okolním terénem. Pavilon na břehu Labe dle dobové výkresové dokumentace z roku 1879 zahrnoval: pivní sklep, ledárnu v 1. patře a nad ní vyhlídku. Celá stavba měřila od paty až po špičku střechy přes patnáct metrů. Tento vyhlídkový pavilon byl na počátku 50. let ještě v dobrém stavu a sloužil veřejnosti a hostům Labské restaurace. Po zrušení restaurace celá stavba postupně chátrala i díky vandalům, až se dřevěná konstrukce vyhlídkového pavilonu se střechou na počátku 70. let úplně rozpadla. Přestože tato rozhledna ještě stojí, je nepřístupná pro značně zchátralý stav. Stojí zarostlá a zapomenuta v oploceném areálu prodejny plynových bomb. Asi jen málokdo z procházejících zná původní účel stavby…

Text: turistické
24.5. 2017 - čerpáno ze zdroje: http://web.meulovo.cz


OOO