Graficke pismenko Kostel býval původně farním, jak dokazují zápisy z roku 1352. Zdejší farář spravoval také filiálky v Pavlíkově a Lubné, a to až do roku 1384. K hvozdecké faře náležely vsi Senec, Malinová a část Příčiny. V husitských válkách byla fara zpustošena a již nikdy nebyla znovu osazena. Kostel sv. Jana Křtitele i celá farnost byly přiděleny pod správu zbečenských farářů, z nichž někteří byli pod obojí. V roce 1678 byl Hvozd přičleněn k Panošímu Újezdu. Roku 1691 opatřil majitel panství hrabě z Valdštejna kostel novým stropem a krytinou. V letech 1710-1712 pak svatostánek rozšířil a upravil nákladem 1946 zlatých. Kostel sv. Jana Křtitele je orientovaná kamenná stavba, původně gotická, dostavěná barokně.

Text: historie
20.5. 2017 - čerpáno z http://rakovnicko.moonface.cz