hrad Rogowiec

Hornschloss, Hornsberg, Hornšperk

Graficke pismenko Hrad se skládal z horního a dolního hradu s nádvořími. Horní hrad měl nepravidelný podkovovitý půdorys přizpůsobený terénu. Rozkládal se na ploše asi 700 m² o rozměrech cca 30x20 m. Na západním cípu opevnění stála okrouhlá věž (bergfrit) o průměru asi 10 m se šířkou zdi asi 3,6 metru. Obytná budova zatesaná do skály se nacházela na východní a severovýchodní straně nádvoří. Horní hrad byl chráněn vysokou obrannou zdí o tloušťce asi 2 m. Na úzkém nádvoří se nacházela věž, stáje, hospodářská budova a pokoje posádky. Jižně stála brána vedoucí do tzv. dolního hradu pod skalní stěnou. Prostor byl chráněn hradbou se dvěma věžemi. Přístupová cesta vedla od severu, kde se nacházela vstupní brána.

Text: popis
26.1. 2018 - Luděk Vláčil