Kaple Nejsvětější Trojice pravděpodobně pochází z první třetiny 19. stol., protože první zmínky o ní jsou z r. 1833. V r. 1893 byl při rekonstrukci obraz Panny Marie nahrazen obrazem Nejsvětější Trojice. V r. 2005 proběhla celková rekonstrukce objektu.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 04/2017
Graficke pismenko Kaple Nejsvětější Trojice je drobná sakrální stavba stojící ve středu vsi Doubravice, nedaleko bývalé kovárny a zámku. Před vchodem se nachází kamenný kříž s Ukřižovaným. Doubravice je místní část obce Moravičany, leží 5 km jihovýchodně od Mohelnice a 9 km severovýchodně od Litovle. Ze severovýchodu ves těsně přiléhá k okraji CHKO Litovelské Pomoraví.
Luděk Vláčil, 24.4. 2017

  historie

  Ves Doubravice se poprvé připomíná v roce 1349. Kdy zde vznikla první sakrální stavba, není známo. První doložená kaplička stávala v 2. polovině 18. století na jižním okraji vesnice a v místech současné kaple byl pouze kříž. Kdy došlo ke stavbě nynější kaple Nejsvětější Trojice, se také přesně neví. Mohla být postavena již na sklonku 18. století, ale pravděpodobněji pochází až z první třetiny 19. století. První zmínky o ní jsou z roku 1833.

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.muzeum-sumperk.cz a další, 24.4. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Šumperk  (SU)
  Doubravice