Graficke pismenko Ves Jablonná se objevuje v písemných pramenech roku 1227 jako vlastnictví Jaroslava, kterému ji odkázal Kojata Hrabišic, příslušník rodu pánů z Rýzmburka, ale již o 12 let později ji měl v držení vladyka Příbek. Na přelomu 14. a 15. století tvrz a vesnici vlastnil Jan Hvozdíř z Úněšova, zemřelý roku 1405. Ten odkázal Jablonnou svoji dceři Anně. Dalšími držiteli vsi a tvrze byli Jan Strniště z Jablonného, Nykl Haugvitz (1449-1465) a posledními vlastníky byl rod Jablonských z Jablonné. Poslední člen tohoto rodu Hendrych prodal Jablonnou roku 1534 Lorenci Šlikovi z Holíče, který ji připojil k Rabštejnu nad Střelou. Tím historie tvrze končí, protože její existence nebylo třeba. O její poloze se dnes můžeme jen dohadovat, snad stála na místě pozdějšího poplužního dvora, dnes také zcela zaniklého. Jak vypadala nevíme, původně mohla být ze dřeva a snad stála na kamenné podezdívce. Později mohla dřevo nahradit kamenná zeď, postavená na maltu. Dnes, žel ves připomíná jen nemnoho kamenných zdí s parazitickou chatovou výstavbou.

Text: historie
20.4. 2017 - Prudký Martin podle Hrady, zámky a tvrze král. českého, 13. díl - A. Sedláček, http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz