Hřbitov pocházející zřejmě již ze 14. stol., písemně doložen od r. 1450. Jeden z nejstarších židovských hřbitovů na našem území. Za války zdevastován nacisty, po válce většina náhrobků rozkradena a rozebrána. Nyní zachováno jen 21 náhrobků či jejich fragmentů; nejstarší čitelný z r. 1600.
Hlavní obrázek místa
© Stanislav Drda 04/2017
Graficke pismenko Pozůstatky starobylého strážského židovského hřbitova najdete 1 km severozápadně od Stráže či 0,5 km východně od Souměře. Ke hřbitovu se nejlépe dostanete po naučné stezce Stráž - Souměř, kde na odbočku ke hřbitovu upozorní jedna z informačních tabulí naučné stezky.
Stanislav Drda, 1.4. 2017

  historie

  Existence židovské komunity ve Stráži je poprvé písemně zaznamenána v r. 1331, kdy král Jan Lucemburský přiznal městečku příjmy z židovského obyvatelstva. Ústní tradice dokládala, že již v té době zde stával hřbitov, nicméně první písemná zpráva o něm pochází teprve z r. 1450. V každém případě se jedná o nejstarší židovský hřbitov na Tachovsku a jeden z nejstarších v celé naší zemi. Hřbitov sloužil k pohřbívání zemřelých nejen ze Stráže, ale i

  Stanislav Drda (zdroj: ROZKOŠNÁ, B. a P. JAKUBEC. Židovské památky Čech. Brno: ERA group, 2004; PROCYK, R. Židovské hřbitovy na Tachovsku. Praha, 2008. Bakalářská práce. Husitská teologická fakulta UK; www.obecstraz.cz a jiné internetové zdroje), 1.4. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  židovské památky
  chátrající
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Stráž