Graficke pismenko Hrad ve Vamberku vznikl pravděpodobně ve 13. století. Zakladatelem byl asi někdo z rodu Drslaviců. Původní německý název zněl Waldenburg. Písemná zmínka o sídle spadá do listiny vázané k dobytí hradu Potštejna, kdy při vracení majetku Mikulášovi z Potštejna je uveden i Vamberk, a to v roce 1341. Sídlo nebylo nijak výstavné, jednalo se zřejmě o jednu opevněnou budovu nad říčkou Zdobnicí, snad hrad plášťového typu. Pod hradem byl archeology zjištěn umělý náhon s mlýny, které stávaly na tehdejším ostrově. Vše však bylo nakonec zničeno povodněmi. Městečko vznikalo východním směrem a mezi nejstarší stavbu patřil naproti stojící kostel sv. Prokopa ze 14. století (později přestavěn). Samotný kostel dnes stojí na návrší, ale to v době středověku navazovalo na hrad. Dnešní podoba vznikla roku 1841 prokopáním, kvůli cestě od tehdejšího mostu do centra městečka. Hrad jistě prvotně střežil brod, později dřevěný most se clem, při cestě do Kostelce nad Orlicí.

 
Graficke pismenko O hradu bohužel není mnoho písemných zpráv a tak není znám jeho osud a vzájemná spojitost s městečkem. Jedna ze zmínek o hradu se váže k 15.století, kdy ho koupil potomek Oldřicha z Rohatce, jistý Hynek II. od pánů ze Žampachu z Potštejna. Rodina se následně nazývala Vamberskými z Rohatce. Ve znaku měli dvě ohnuté paže v rytířské zbroji na červeném poli. Po smrti manželky Barbory v roce 1479 přešel Vamberk jako odúmrť do královského držení. Roku 1513 jsou zmiňováni Vamberečtí z Chrastu. O hradu pak víme, že v době třicetileté války vyhořel (1618-1648) a následně byl přeměněn v hospodářský dvorec, někdy zmiňovaný jako zámek. Během let díky své poloze a stavebnímu materiálu zcela zanikl.

Text: historie
19.3. 2017 - Rozehnal Ivo - zdroj - http://hradec.idnes.cz/archeologicky-objev-hrad-vamberk-d4m-/hradec-zpravy.aspx?c=A170221_2307297_hradec-zpravy_the a web vamberk.cz