Nynější židovský hřbitov v Přelouči založen r. 1887 na okraji městského hřbitova. Nahradil starý hřbitov z r. 1681, zlikvidovaný r. 1874 . Při okrajích obdélného prostoru se dochovalo asi 20 náhrobků z let 1890-1922 a hromadný hrob 9 obětí pochodu smrti z vyhlazovacího tábora Osvětim v lednu 1945.
Hlavní obrázek místa
Přelouč - židovský hřbitov
© Jiří Špaček, 03/2017
Graficke pismenko Přelouč je prvně zmiňována jako malá ves na opukovém návrší nad levým břehem Labe r. 1086 v majetku opatovického benediktinského kláštera. Již tehdy měla malý románský kostelík, který je dodnes zachován ve zdivu sakristie kostela sv. Jakuba Většího. Rozvoj obce díky výhodné poloze umožnil, že byla r. 1261 povýšena na městečko a r. 1580 na město. Dnes městu dominují především monumentální novorenesanční budovy školy a záložny z let 1881-1901 na hlavním, nyní Masarykově náměstí.
Židovský hřbitov najdeme v Pardubické ulici, kterou prochází silnice I/2 na východním okraji města právě k Pardubicím. Tvoří východní okraj městského hřbitova, který na západní straně označuje barokní kostel Navštívení Panny Marie.
12.3. 2017

  historie

  Nynější židovský hřbitov v Přelouči byl založen v r. 1887 na východním okraji městského hřbitova. Nahradil starý hřbitov z r. 1681, který byl v r. 1874 zlikvidován. Je tvořen obdélnou loukou, při jejíchž okrajích se dochovalo asi 20 náhrobků z let 1890-1922. Kromě nich se zde nachází hromadný hrob devíti obětí tzv. pochodu smrti, přesněji jednoho ze železničních transportů, kterými byl vyklízen vyhlazovací tábor v Osvětimi před postupující Rudou

  Jiří Špaček (s využitím webových stránek města), 12.3. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  židovské památky
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Pardubice  (PA)
  Přelouč