Graficke pismenko Hlavní budova zámku je prostá barokní patrová stavba symetrická po střední ose. Její dominantou je pak velký štít se znakem Buquoyů. Ten je umístěn zcela nezvykle na delší frontě zámku. Dvě postranní patrová křídla s menšími volutovými štíty, v nichž byla kdysi umístěna škola, svírají čestný dvůr. Za hlavním objektem loveckého zámečku se nachází nová budova, která se zbytku areálu stylově přizpůsobila. Mezi ní a hlavním objektem se nachází rajská zahrada z bočních stran uzavřená ohradní zdí a krytou spojovací chodbou. Okolí zámku je parkově upraveno, rostou zde staré duby a jírovce.

Text: popis
5.3. 2017 - Adam Šebesta - 1000 hradů, zámků a tvrzí (Petr David, Vladimír Soukup), Lomec-poutní kostel Jména Panny Marie (S. M. Mlada Šipanová, Pavel Hrdina)