Původně budova Buquoyského zámečku z počátku 18. století. Jedná se o typickou barokní budovu s velkým štítem umístěným nezvykle nad delší průčelí. Objekt později sloužil jako fara, v současnosti se zde nachází klášter řádu Šedých sester. Zámek není přístupný veřejnosti.
Hlavní obrázek místa
Pohled do čestného dvora zámku
Foceno 7/2009
© Adam Šebesta, 03/2017
Graficke pismenko Poutní místo Lomec, nazvané podle stejnojmenného vrcholu blízkého kopce, leží v lese na katastrálním území vsi Nestanice, místní části obce Libějovice. Od libějovického Nového zámku vede na Lomec lipová alej a modrá turistická značka. Asi 1 km západně od poutního a farního kostela Jména Panny Marie probíhá silnice III. třídy z obce Truskovice do vsi Krtely a na ní je nejbližší zastávka autobusů. Modrá značka právě po této silnici pokračuje přes Krtely k zámku Kratochvíle a do Netolic. Kostelu Jména Panny Marie a blízké zvonici jsou věnována samostatná hesla.
6.3. 2017

  historie

  Zámeček si nechal postavit hrabě Albert Buquoy mezi lety 1709–1710. Po jeho smrti ostatní Buquyové o budovu nejevili zájem a tak byla na žádost zdejšího kaplana P. Macha roku 1714 přeměněna na faru. Koncem 18. století byla v postranním křídle zřízena původně dvoutřídní škola. Ta po rozšíření sloužila až do roku 1963, kdy byla pro odlehlost zrušena. Roku 1903 vznikla na opačné straně hlavního objektu budova nové školy, která byla na rozdíl od

  Adam Šebesta - Lomec-poutní kostel Jména Panny Marie (S. M. Mlada Šipanová, Pavel Hrdina), Panská sídla jižních Čech (Pavel Koblasa, Daniel Kovář), 5.3. 2017

  popis

  Hlavní budova zámku je prostá barokní patrová stavba symetrická po střední ose. Její dominantou je pak velký štít se znakem Buquoyů. Ten je umístěn zcela nezvykle na delší frontě zámku. Dvě postranní patrová křídla s menšími volutovými štíty, v nichž byla kdysi umístěna škola, svírají čestný dvůr. Za hlavním objektem loveckého zámečku se nachází nová budova, která se zbytku areálu stylově přizpůsobila. Mezi ní a hlavním objektem se nachází

  Adam Šebesta - 1000 hradů, zámků a tvrzí (Petr David, Vladimír Soukup), Lomec-poutní kostel Jména Panny Marie (S. M. Mlada Šipanová, Pavel Hrdina), 5.3. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  lovecký
  přestavěno
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Nestanice