Původně raně gotický kostel sv. Vincence (presbytář a sakristie), r. 1494 postavena loď s věží. Přestavěn barokně v letech 1708-1709 (loď, nově postavena věž, brána před kostelem), a to podle Pavla Ignáce Bayera za finanční podpory knížete Františka Adama Schwarzenberga.
Hlavní obrázek místa
Pohled od jihozápadu z Čapkova mostu přes řeku Malši
© Jaroslav Špiroch 05/2020
Graficke pismenko Obec Doudleby dýchá dávnou historií. Nachází se asi 10 km jižně od Českých Budějovic na řece Malši. V obci se nachází kostel sv. Vavřince s kaplí sv. Barbory, fara na místě bývalé tvrze rytířů Doudlebských z Doudleb a zejména přemyslovské hradiště, o němž je první psaná zpráva v Kosmově kronice z počátku 12. století v souvislosti se zprávou o úmrtí knížete Slavníka k roku 981 (viz samostatná hesla).
24.4. 2020

  historie

  Kamenná Pieta je socha Panny Marie s mrtvým Kristem. Původně byla umístěna před kostelem. Pochází z r. 1756 a vytesal ji českobudějovický sochař Leopold Huber. V r. 2011 bylo zrestaurované sousoší sňato z podstavce a uloženo v kostele. Na podstavec byla umístěna kopie Piety, zhotovená sochařem Janem Švadlenkou.
  UPČ,1.díl,nakl.Academia 1977, Webb obce, Jaroslav Špiroch, 7.3. 2017
  Kostel sv. Vincence je postaven na místě raně středověkého hradiště na nejvýraznějším místě úzkého hřbetu hruškovitého tvaru, svíraného řečištěm Malše. První zmínka o existenci kostela pochází z r. 1143, kdy prameny dokládají, že zde existovala fara. Jde o raně gotický kostel (presbytář a sakristie), r. 1494 postavena loď s věží. Přestavěn barokně byl v letech 1708-1709 (loď, nově postavena věž, brána před kostelem). Na přestavbu dohlížel

  UPČ,1.díl,nakl.Academia 1977, Webb obce, Jaroslav Špiroch, 4.3. 2017
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Doudleby
  Načítám seznam míst