Čekyně I

Hrubý les, Hradisko

Graficke pismenko Lokalita výšinného opevněného hradiska, zvaná Čekyně I, je známa již od konce 19. století. Nachází se asi 200 m jihovýchodně od poměrně nedávno nalezené nevelké lokality zvané Čekyně II.

 
Graficke pismenko Lokalita hradiska Čekyně I zabírá plochu zhruba 1,7 ha. Na severní straně je ostrožna předělena valem, který se stáčí a pokračuje i po obvodu plošiny. Tento výrazný val má převýšení cca 2-3 m na vnější straně a necelý metr na straně vnitřní. Před valem je příkop. V severozápadní části, kde ostrožna přechází v táhlý hřbet, je ve vzdálenosti asi 60 metrů další nižší mírně prohnutý val s výškou asi 1 metr s mělkým vnějším příkopem. S výjimkou jihovýchodní části je opevnění všude dobře patrné. V jihozápadní části je fortifikace přerušena, tudíž se zde předpokládá vstup. V roce 1984 byl proveden archeologický výzkum. Na ploše hradiska i příkopu byly nalezeny střepy keramiky z období eneolitu, dále z konce pozdní doby bronzové a z doby halštatské (HB, HC). V areálu byla zachycena podlaha objektu o rozměrech 4x3,5 metru složena z plochých kamenů. Při západní stěně se nacházelo oválné ohniště. V roce 1999 byl proveden komplexní archeofyzikální průzkum, jenž zachytil relativně hustou síť zahloubených objektů hospodářského i obytného charakteru. V roce 2000 byla provedeno proměření plochy předhradí, které objevilo pozoruhodné liniové anomálie respektující z vnější strany příkop s nápadným přerušením. Mohlo se jednat o předsunuté opevnění s bránou.
 
Graficke pismenko Dobře zachovalé a neporušené hradiště v lokalitě Hrubý les, lesní trať Hradisko je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou.

Text: historie
1.3. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: publikace HRADISKA z doby bronzové a halštatské na Přerovsku. J. Paška, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2002

tianDe Praha

Zbytky pravěkého opevnění kultury lužických popelnicových polí zhruba trojúhelníkového tvaru v lokalitě Hrubý les se nachází na nepříliš výrazné ostrožně severně od obce Čekyně mezi silnicí z Čekyně do Penčic a lesní cestou z Čekyně do Zábeštní Lhoty. K lokalitě se nejlépe dostanete ze severního okr…
turistické - Luděk Vláčil
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu