Graficke pismenko Ves Moravská Loděnice (dříve Dolní Loděnice) se prvně připomíná v roce 1232, kdy ji markrabě Přemysl daroval svému kaplanu Řehořovi. Od roku 1254 náležela dvě zdejší popluží a les olomoucké kapitule. Druhou polovinu vsi před rokem poloviny 14. století vlastnili Erazim, Bohušla a Záviš z Bystřice, kteří zřejmě sídlili na loděnické tvrzi. V roce 1368 polovinu vsi prodali Pavlíkovi ze Sovince. Po jeho smrti prodala v roce 1407 vdova Kateřina z  Kunštátu svou polovinu vsi s polovinou tvrziště olomouckému měšťanovi Janu Salzerovi. To je také první zmínka o zdejší tvrzi, jež stávala v místě dnes nazývaném Kopec, která však v té době byla již pustá. Pravděpodobně byla zničena za bojů mezi markrabaty Joštem a Prokopem. Je možné, že poté byla ještě Salzerem obnovena. Definitivně však zanikla za česko-uherských válek v 15. století. K její obnově již nedošlo, protože se Loděnice v roce 1528 stala součástí olomouckých měšťanských statků. Po tvrzi se nic nedochovalo.

Text: historie
27.2. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. - Severní Morava, SVOBODA 1983., http://www.sumvald.cz a další


OOO