Graficke pismenko Kostel stojí na místě původního dřevěného kostelíka. Stavba dnešního kostela, původně v pozdně gotickém slohu, byla zahájena v letech 1440 a dokončena kolem roku 1512 zaklenutím trojlodí, které navrhl i prováděl mistr Staněk z Prahy. Bohužel krátce na to v roce 1532 zasáhl kostel i s věží požár, který způsobil značnou škodu. Kostel byl opraven v renesančním slohu. Počátkem 17. stol. opět poškozen požárem (1602), stejně tak při obléhání císařskými vojsky pod vedením Dona Baltazara de Marradas (1621) a za třicetileté války byla Švédy poškozena ještě báň věže. Věž byla opravena v roce 1677 italským stavitelem Giovanim de Capauli. V té době byla věž opatřena barokní bání. K největším úpravám kostela došlo na konci 19. století, kostel byl regotizován a byla např. přistavěna druhá sakristie, která má vstup z kostela i z ulice.

Text: historie
1.6. 2004 - L.P. (Kolektiv autorů, Umělecké památky Čech 3, [P/Š], Academia, 1980)


OOO