Starý pivovar

Expozice Karla Kryla

Graficke pismenko Budova pivovaru vedle radnice vznikla v době renesance. Důvodem bylo, že roztroušené domácí pivovary nebyly hospodárné, což vedlo ke sdružení majitelů šenků v 16.století. Ti vybudovali společný pivovar, když v něm vařili předepsaný počet várek, které pak ve svých domech šenkovali. Právo vařit pivo měli měšťané od prvopočátku městských práv. Šenk se prováděl v mázhauzech a měl určité pořadí, takže každý dům šenkoval několikrát ročně. Pivo však nevařili v každém domě, ale jen v tz. domech nákladnických. Např. v letech 1540-67 bylo v Kroměříži těchto domů osm. Ti zde tak na pánvích vařili pro všechny šenky. Kvalitu piva prověřovali určení "lízníci", kteří ručili za kvalitu moku, která byla často spíš nevalná. Tehdejší pivo vypadalo spíš jako kaše a o podobě rozhodovala kvalita vody a  surovin.

 
Graficke pismenko Měšťanský pivovar sloužil svému účelu až do počátku 20.století. Vyniká především svými klenutými stropy. V dolní části bývaly drobné obchůdky a ve dvoře byl delší čas i sklad uhlí. V roce 1953 byla celá budova rekonstruována podlenávrhů ing. arch. Capouška. V budově tak vzniklo Společenské centrum se sálem. V něm provedl výzdobu ak. malíř Vl. Škranc.
 
Graficke pismenko Dnes je v jedné části budovy expozice věnovaná našemu význačnému umělci z doby totalitního režimu, zdejšího rodáka Karla Kryla.
 
Graficke pismenko Karel Kryl - nar. 12.4.1944 v Kroměříži, zemřel 3.3.1994 v Mnichově
 
Graficke pismenko Věnoval se poezii a hudbě. Jeho písně se hrály od roku 1966 v rádiu. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byly některé jeho písně zakázány a např. píseň "Bratříčku zavírej vrátka" se stala symbolem vzdoru národa. V roce 1969 Kryl emigroval do Německa. Zde nadále umělecky tvořil a pracoval pro radio Svobodná Evropa. Do vlasti se vrátil poprve až 30.11.1989, a to na pohřeb matky, tedy v období Sametové revoluce. Národem byl přijat jako hrdina, nadále umělecky tvořil, ale stále žil v Německu. Časem však začal kritizovat polistopadový směr politického vývoje, což vyústilo ve sporu např. s tehdejším presidentem Václavem Havlem. Nesouhlasil např. s rozdělením Československa. Karel Kryl se tak řadí mezi největší umělce 20.století našeho národa. Jeho odkaz je stále živý a mnohé jeho polistopadové myšlenky se ukázaly jako pravdivé.

Text: historie
29.12. 2016 - Rozehnal Ivo - zdroje - infotabulka v místě a Wikipedie.cz