Graficke pismenko Dluhonická kaple Povýšení sv. Kříže je 15,3 m dlouhá a 8 m široká. Oltář do kaple a mramorovou kropenku dodal sochař Václav Semerák. Okna zasklil sklenář Eduard Štefan. V říjnu 1929 bylo v kapli instalováno harmonium. Dne 7. června 1931 byly v kapli instalovány a posvěceny dva zvony. Oba zvony však byly roku 1942 z kaple odebrány pro válečné účely, po válce již nalezeny nebyly. Od roku 1934 byla zavěšena v kapli křížová cesta. Také tu byl od roku 1934 instalován oltářní obraz Uctívání sv. Kříže od akademického malíře Floriana Lejčka a v roce 1937 do kaple umístěny nové lavice. Od roku 1938 je v kapli denně sloužena mše. V roce 1972 byly veřejnou sbírkou vybrány peníze na nový zvon sv. Anny. Ulilo jej Dytrychovo zvonařství v Brodku u Přerova.

Text: popis
9.12. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.farnostprerov.cz