Graficke pismenko První zmínka o obci pochází z roku 1357. V první polovině 18. století nechala liběchovská vrchnost v Počeplicích vystavět mohutný sklad soli - solnici. V té době Počeplice patřili Pachtům z Rájova a těm pak liběchovské zboží. Později byla solnice využívána jako špýchar a potom i jako chlév. Patrová budova má na fasádě zbytky pilastrů a rámování oken a dvoudílné štíty mají trojúhelníkové vrcholy. K solnici patřila také krásná klenutá barokní brána, která prošla generální opravou roku 2000. Barokní budova solnice je dodnes nejvýznačnější stavbou ve vsi.

Text: popis
19.11. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (P – Š), Poche a kol., Academia Praha 1982


OOO