Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1253. Kaple sv. Matouše byla vystavěna roku 1867. Na výstavbě se podíleli manželé Matouš a Telda Nesvadbovy. Z jejich prostředků byla kaple postavena. Před kaplí jsou umístěny sochy sv. Barbory a sv. Matouše evangelisty. Autorem soch je sochař Filip Sattler a pocházejí z dvacátých let 18. století. Získány byly od Náboženského fondu. Také je před kaplí umístěn kříž s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista z  roku 1765. V roce 2003 k výročí 750 let Vsiska proběhla oprava fasády kaple. Finančně se na opravě podílela obec Velký Týnec. Sochy jsou památkou od 3.5.1958 pod katalogovým číslem 1000157671.

Text: popis
12.11. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.farnostvelkytynec.cz/o-farnosti/vsisko/


OOO