Graficke pismenko Původně románský kostel sv. Prokopa z doby kolem r. 1200 byl ve 14. století přestavěn goticky, což se týká především presbytáře. Dále byl přestavován v první polovině 16. století renesančně a později ještě upraven barokně v 18. století. Důkladně byl opraven ještě r. 1938.

 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní obdélná stavba z pískovcových kvádrů s pětiboce uzavřeným presbytářem. Po jižní straně lodi se nachází obdélná sakristie a před západním průčelím mohutná hranolová věž. Z původní románské stavby zůstaly zachovány zdi kostela se třemi úzkými románskými okénky v lodi a se zbytkem obloučkového vlysu na presbytáři.
 
Graficke pismenko Kostel byl vysvěcen r. 1204. Za Maternů z Květnice a Kapounů ze Svojkova získal v 16. století svůj nynější charakteristický vzhled. Loď a kněžiště byly zvýšeny a namísto dvou menších postranních věží byla v západní části přistavěna mohutná věž, pro kterou byl v r. 1587 ulit velký zvon Pražan, jedno z mistrovských děl pražského zvonaře Brikcího z Cimperka. Albrecht Kapoun ze Svojkova s manželkou Dorotou Maternovou z Květnice věnovali do kostela renesanční křtitelnici a Jindřich Kapoun ze Svojkova v r. 1599 pamětní obraz své početné rodiny. Obě památky jsou nyní vystaveny v novobydžovském muzeu.
 
Graficke pismenko V lodi je trámový strop, zatímco prebytář je sklenut křížovou klenbou. Triumfální oblouk je původní románský, s kvádry střídavě červeně a černě malovanými. Zařízení kostela je převážně rokokové z doby kolem r. 1770, hlavní oltářní obraz sv. Prokopa od Johanna G. Köppela pochází z r. 1732. Dva boční oltáře sv. Václava a sv. Rodiny jsou snad z r. 1759. Za oltářem, v předsíni a podvěží se dochovalo šest náhrobníků vesměs ze 16. století, dalších osm ze stejného období pak zevně při kostele. Současné varhany byly instalovány po r. 1900 a zhotovil je varhanář Josef Kobrle (1851-1919) z Lomnice nad Popelkou.
 
Graficke pismenko Kolem kostela býval hřbitov, na němž se pohřbívalo až do r. 1882, kdy byl za obcí zřízen nový. Po čase byl hřbitov u kostela zcela zrušen a všechny ostatky přeneseny na nový hřbitov.
 
Graficke pismenko Dne 18. ledna 2007 se obcí prohnala vichřice, která způsobila velké škody na majetku, hlavně na kostele. Ve zřícené věžičce se tehdy našla pamětní schránka.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Prokopa je nyní filiálním ve farnosti při děkanství v Novém Bydžově, pravidelné bohoslužby se v něm však nekonají.

Text: historie
24.11. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980, web obce a farnosti)


OOO