Graficke pismenko Hřbitovní kaple v Přepeřích, často označovaná jako kostelík, je novogotická stavba z r. 1916. Její patrocinium není nikde uváděno. Je to síňová stavba s polygonálním závěrem, hranolovou věží na západě a osmi hrotitými okny bez kružeb. Interiér je vybaven novogotickým oltáříkem s řezaným krucifixem.

 
Graficke pismenko Kaple je udržovaná, avšak je využívána jen příležitostně při pohřebních obřadech. Velmi pěkně je udržován i hřbitov, který je i s kaplí v majetku církve. Vzhledem ke značným nákladům se v poslední době uvažuje o převodu celého areálu do vlastnictví obce.

Text: historie
23.10. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980)