Graficke pismenko Ves se poprvé připomíná v 11. století, kdy se hovoří o menším hlídkovém hrádku nebo tvrzi při obchodní cestě z Polska do vnitrozemí. V roce 1241 byla ves zničena Tatary. V roce 1377 Sosnovou držel Petřík ze Šlevic. Zemané ze Šlevic, kteří se psali i po Sosnové, drželi statek do roku 1465. Potom se majitelé často střídali. Od roku 1465 ji vlastnil Absolon z Tvorkova, po něm Albrecht z Výčap, od roku 1501 Jan a Mikuláš z Bobolusk, od roku 1513 Jan a Kašpar z Bítova, od roku 1520 Mikuláš Ojíř z Protivce. V roce 1529 statek koupil Jan Štáblovský z Kovalovic, jehož synové si majetek rozdělili na čtyři díly. V roce 1618 prodal Hynek Štáblovský z Kovalovic svůj díl se starou tvrzí Václavu Grodeckému z Grodce. Během 17. století se jednotlivé části vsi postupně soustředily do rukou Františky Heleny Kotulínské, která v roce 1689 prodala celou ves i s tvrzí Janu Juliu Frobelovi. V té době již ale tvrz zcela ztratila charakter panského sídla a byla upravena na obydlí panského myslivce. Během 20. století byla ještě několikrát přestavěna.

Text: historie
20.10. 2016 - Vlastislav Mareček kolektiv autorů-Hrady,zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda 1983, http://www.sosnova.cz