Graficke pismenko Přírodní rezervace Vinořský park byla vyhlášena 27. května 1982 na rozloze 34 ha. Tvoří ji bývalý zámecký park. Rozkládá se jižně od městské části Praha-Vinoř. Na jihozápadě je alejí spojena s přírodní památkou Bažantnice v Satalicích (viz samostatné heslo). Její území je převážně zalesněné s výstupy několika pramenů a je ohraničeno pískovcovými skalami.

 
Graficke pismenko Zámecký park byl založen v první polovině 18. století šlechtickým rodem Czerninů. Sousedil s oborou a později byl propojen alejemi s dalšími krajinnými prvky. Ve druhé polovině 19. století byl upraven v přírodně krajinářském stylu. Tyto úpravy však nenarušily jeho barokní základ. V parku byly vybudovány tři rybníky. Centrální rybník U Kamenného stolu, severně situovaný a nyní revitalizovaný rybník U Pohanků a Biologický rybník v západní části. V místě byly také nalezeny pozůstatky valů slovanského hradiště.
 
Graficke pismenko Park je krajinářsky hodnotným územím. Je významným útočištěm mnoha druhů rostlin a živočichů. Nacházejí se tu výchozy cenomanských pískovců české křídy. Údolním svahům dominují výrazné skalní útvary s voštinami. V parku se také nalézá malý vchod do vodní jeskyně, která bývala splavná na člunu. Na konci 2. světové války však byla odstřelem zavalena, aby se v ní nemohl nikdo ukrývat. Územím parku prochází po celé jeho délce od Satalic naučná stezka „Vinořský park a Satalická bažantnice“ a souběžně s ní žlutá turistická značka ze Satalic přes Vinoř k zámku Ctěnice.

Text: historie
18.10. 2016 - Jiří Špaček (s využitím informací na panelech naučné stezky a serveru wikipedie)