Graficke pismenko Toleranční patent císaře Josefa II. z r. 1781 byl výrazným zlomem. Za tři roky od jeho vydání se v Čechách a na Moravě přihlásilo ke své víře na 70 000 evangelíků a bylo vytvořeno 75 evangelických sborů. Nemohli se však přihlásit k duchovně nejbližšímu bratrskému vyznání, mohli se hlásit jen k protestantské víře augšpurského vyznání (církve luterské v Německu) nebo helvetského vyznání (církve helvetské ve Švýcarsku, které vychází ze stejných zásad jako církev luterská). Bylo jim dovoleno svobodně vyznávat svoji víru a zřídit si i svoje evangelické sbory. Ty se však mohly tvořit jen tam, kde se k povolenému vyznání veřejně přihlásilo nejméně 500 duší nebo 100 rodin.

 
Graficke pismenko Ve Velenicích na Nymbursku stál evangelický kostel již r. 1785. Vrchnost nebyla jeho vybudování příliš nakloněna. Povolila možnost výstavby kostela pouze v místě, kde byl původně rybníček a prasečí výběh. Velenický kostelík byl a je stále velmi nenápadnou stavbou, protože evangelické kostely se mohly stavět jen bez věží a zvonů a nesměly mít vstup z hlavní silnice. Přesto je to zajímavá obdélná stavba s půlkruhovou apsidou a s okny půlkruhově uzavřenými. Pamětní deska z r. 1915 připomíná 500. výročí upálení Mistra Jana Husa, k jehož odkazu se evangelíci také hlásí.
 
Graficke pismenko Nyní je stavba na seznamu kulturních památek a v letech 2010-2016 proběhla její celková rekonstrukce. Obnova exteriéru byly dokončena již r. 2012 a v říjnu 2016 byla slavnostně ukončena i oprava interiéru a varhan. Po dobu rekonstrukce sloužila k bohoslužebným shromážděním budova fary, postavená r. 1830. V současnosti se v obnoveném kostele konají pravidelné nedělní bohoslužby vždy v první a třetí neděli v měsíci.

Text: historie
17.10. 2016 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek)


OOO