čtvrtek, 26. listopad 2020. Svátek slaví Artur, zítra Xenie

Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavbou obdélného půdorysu, k níž je na západní straně připojena podélná boční kaple a v ose jižního průčelí také 34 m vysoká hranolová věž s malou válcovou nárožní věži. Na loď navazuje presbytář s polygonálním pětibokým závěrem, k jehož východní straně přiléhá čtyřboká sakristie. Hlavní vstup do kostela je zdůrazněn lomeným ústupkovým portálem s nástěnnou malbou věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v tympanonu. Ve věži jsou zavěšeny zvony sv. Cyril a Metoděj, sv. Anna a umíráček sv. Josef ulité roku 1947 Rudolfem Manouškem v České u Brna. Jehlancová střecha věže je završena makovicí s rovnoramenným křížem. Stavba má velmi zajímavě řešenou fasádu uplatňující kombinaci dvou materiálů, v níž se střídá kamenné zdivo s pásy z režných cihel. Podobně řešena je i střecha kostela, na níž jsou ornamenty vytvořené z pálených, různobarevně glazovaných tašek.

 
Graficke pismenko Interiér chrámu osvětluje devět oken s lomenými oblouky. Loď o délce 14 m a šířce 8 m je zaklenuta šestidílnou křížovou klenbou, jejíž výška dosahuje 9 m. Podélná boční kaple vytvářející prostorový dojem gotického halového dvoulodí je dlouhá 9 m a široká 2,6 m. Od lodi kostela ji odděluje dvojice arkád na pilíři a její strop je zaklenutý taktéž šestidílnou křížovou klenbou. Uvnitř kostela je množství soch a jedenáct obrazů křížové cesty malovaných podle Richterových grafik z 19. století.

Text: popis
9.10. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://www.farnost-bilovice.cz a další