Pozdně barokní zámek postavený na místě zaniklého hrádku z poloviny 13. století. Dnes v soukromém vlastnictví.
Hlavní obrázek místa
nádvorní průčelí zámku
© Jan P. Štěpánek 08/2014
Graficke pismenko Malá ves Palupín s necelou stovkou obyvatel leží na silnici III. třídy severovýchodně od města Strmilov, jehož je místní částí. Vsí prochází dálková, zeleně značená turistická trasa ze sousední obce Zahrádky k železniční zastávce v Malém Ratmírově.
1.10. 2016

  historie

  Ves se poprvé připomíná roku 1368. V té době tu stávala tvrz či menší hrádek, podle kterého se připomínají místní vladykové. Hrádek zanikl někdy v první polovině 15. století. Na jeho místě byl v druhé polovině 18. století postaven pozdně barokní zámek. V restituci byl vrácen původním majitelům.
  Vlastislav Mareček, http://pamatkovykatalog.cz, 27.9. 2016
  Palupín je poprvé zmiňován v roce 1368, kdy náležel synům Přibíka ze Štěměch. Na počátku 15. století jsou zde doloženi držitelé, kteří se po Palipínu psali. Jmenovitě v letech 1408 -19 Přibík z Palupína a později Jan z Palupína. V roce 1464 přišel na Palupín rod ze Stoječína, který statek držel až do poloviny 16. století. Po roce 1563 následoval rod Zerhartů z Nasavrk, Radkovců z Mirovic a od roku 1699 Allmanové z Allmsteina. Za žádného z výše

  Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015, 3.10. 2016

  popis

  Areál zámku se rozprostírá v jihozápadní části obce. Vlastní zámek je obdélná stavba o 12 okenních osách s mansardovou střechou, nad ní se v jejím středu tyčí polygonální dřevěná věžička. Střechu ještě zdobí pět vysokých komínů. Fasáda je členěna lizénovými rámy, nároží zdobeno bosováním.
  Vlastislav Mareček, http://pamatkovykatalog.cz, 27.9. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Palupín