Graficke pismenko Podnět k výstavbě katolického kostela dal hrabě Hynek I. Bruntálský z Vrbna v letech 1525-1529. Ten se stal majitelem rozsáhlého klimkovického panství v roce 1513 sňatkem s Johankou z Bítova. Jelikož však tehdejší doba náboženské reformace katolickým mším nepřála a hlavní kostel sv. Kateřiny byl využíván evangelíky, dal pan Hynek, jakožto podporovatel spíše katolického vyznání, pro katolické poddané vystavět nový menší svatostánek na předměstí. Střídání katolického a evangelického vyznání se v Klimkovicích ustálilo až ve 2. polovině 17. století za hrabat Vlčků (Wilczků), kteří se přiklonili ke katolické víře. Tehdy byl farní kostel opět předán do rukou katolíků a menšinoví protestanti dostali do užívání kostelík na předměstí.

 
Graficke pismenko V roce 1766 byl ke kostelíku na předměstí na základě císařského nařízení přemístěn městský hřbitov a kostel se tak stal chrámem hřbitovním. Již na počátku 20. století byla kapacita hřbitova nedostačující a neudržovaný kostel pomalu chátral. V roce 1973 bylo pohřbívání zde ukončeno, zřízen nový hřbitov v Klimkovicích a celý prostor upraven parkově. Následně byl kostel včetně interiéru opraven a nyní je využíván pro potřeby města Klimkovic.

Text: historie
27.9. 2016 - Jan P. Štěpánek dle turističtí průvodci