Graficke pismenko Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči je doložen od r. 1384. Nově byl postaven barokně r. 1691, přičemž bylo patrně zachováno původní obvodové zdivo presbytáře a některé druhotně použité kamenické články. Zachována byla i starší věž (zvonice) po jeho severní straně, která podle průzkumu vznikla kolem r. 1540. Kostel byl částečně přestavěn ještě r. 1737 a upraven r. 1882. Ve 20. století chátrající stavba byla r. 2016 opatřena novou fasádou.

 
Graficke pismenko Kostel je v současné době jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, k němuž z jihu přiléhá sakristie a ze severu hranolová věž. Po obou stranách východní části lodi jsou protějškové kaple. Hlavní průčelí je ploché a završené lichoběžníkovým štítem s jehlanci a sochou Immaculaty ve středové nice. Presbytář, loď a boční kaple jsou zaklenuty valeně s výsečemi na pásech. V lodi o čtyřech klenebních polích jsou plochá štuková zrcadla a kruchta.
 
Graficke pismenko Zařízení je většinou jednotné z doby barokní přestavby r. 1737. Tvoří ho především baldachýnový hlavní oltář se sochami sv. Mikuláše a Jana Nepomuckého po stranách; socha Madony s dítětem uprostřed pochází z 2. poloviny 14. století. Na dvou bočních oltářích jsou gotické sochy Panny Marie, sv. Josefa a Anny z 15. století. Dále tu jsou dva protějškové rokokové oltáře sv. Tekly a Valentina se soudobými obrazy. Kamenná křtitelnice je pozdně gotická.
 
Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči je nyní filiálním ve farnosti Blovice a bohoslužby se tu konají příležitostně.

Text: historie
27.9. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980)