hrad Thürnau

Tyrnau, Trnava, Unterthürnau

Graficke pismenko Hrad Thürnau (česky Trnava) byl založen kolem roku 1150 nad vsí Unter-Thürnau (Dolní Trnávka) služebníky (ministeriály) hrabat z Perneku k ochraně staré stezky na Moravu. První zprávy o pánech z Trnavy (Thürnau, Tiernau, Tyrna u Drosendorfu), kterým hrad sloužil jako rodové sídlo, se objevují v 2. polovině 12. století. První z rodu s erbem tří leknínových lupenů je jmenován roku 1157 Ekkihard de Tirnua. Po vymření Perneckých vstoupili páni z  Trnavy do služeb moravského markraběte Vladislava Jindřicha (1192–1222), jehož chotí byla asi Helvida z Trnavy. Wernhard z Trnavy od markraběte získal právo kolonizovat kraj na sever od rodového hradu, moravské území jižně od Jemnice. Byla odtud řízena kolonizace přilehlého moravského příhraničí (Vratěnín, Uherčice a Frejštejn). Páni z Trnavy měli statky i na Moravě a ve Vratěníně si vybudovali tvrz a psali se také s přídomkem na Vratěníně (německy Herren von Thürnau zu Fratting). Vikart z Trnavy se za Přemysla Otakara II. stal purkrabím na Vranově.

 
Graficke pismenko Po bitvě na Moravském poli se Trnava stala sídlem loupežníků. Proto nechal vévoda Albrecht I. Habsburský v roce 1281 hrad zemským vojskem dobýt a vůdce jménem Hostel popravit. Poté hrad propadl Habsburkům a ti jej propůjčili pánům z Klingenberka, které poté vystřídali páni z Waldsee a Drozdovic. Roku 1371 se zde objevují Jan a Fridrich z Trnavy, kterým vévoda propůjčil i nedaleký zeměpanský hrad Kollmitz (česky Chlumec). Zřejmě v té době byl hrad Thürnau výrazně rozšířen. V roce 1421 se dozvídáme o loupeživé bandě z Trnavy. Poté však už o Trnavě nejsou žádné zprávy. Je možné, že v důsledku neustálých loupeží byl hrad panovníkem dobyt a zbořen. K zániku však mohlo dojít například i v důsledku husitských válek.

Text: historie
25.9. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: publikace Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí slovem- Burgen und Schlösser des österreichisch-mährischen Thayatals in Wort -Jiří Kacetl, Petr Lazárek, David Molík, .http://www.muzeumznojmo.cz a další


OOO