Graficke pismenko Děkanský kostel Narození sv. Jana Křtitele v Kardašově Řečici je románsko-gotického původu z konce 13. stol., kolem r. 1380 byl vrcholně goticky rozšířen. Jednalo se o stavbu presbytáře s pětibokým závěrem. Po úpravách r. 1481 byl kostel nově vysvěcen. V letech 1543-1580 byla přestavována loď, věž byla přistavěna někdy kolem let 1614-1620. Kostel i věž vyhořely při velkém požáru 3. května 1814. V srpnu téhož roku byl na věži zhotoven nový krov, který jí dal charakteristický cibulovitý tvar a výšku 38 metrů. Věž prošla opravou také v roce 1980, kdy bylo provedeno nové opláštění měděným plechem. Zajímavý je ochoz věže, do kterého jsou vsazeny některé náhrobní kameny z nejstaršího hřbitova, který byl v bezprostředním sousedství kostela v místě současné předzahrady fary. Součástí kostela je i sakristie románského původu. Ta je proto jednou z nejstarších památek ve městě. Svou podobu získala již v roce 1340.

 
Graficke pismenko Dnešní děkanský kostel je jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem. K lodi přiléhá ze severu obdélná sakristie a z jihu hranolová věž s přístavkem schodiště. Z věže do lodi je zachován románsko-gotický portál z doby kolem r. 1280, o sto let mladší je portál z presbytáře do sakristie. Presbytář i sakristie jsou zaklenuty křížovou klenbou, zatímco loď valeně. Triumfální oblouk je lomený. V sakristii byly objeveny zbytky gotických fresek, další cyklus maleb z r. 1641 byl odkryt r. 1905.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení je vesměs novogotické z 19. stol., obrazy namaloval Antonín Lhota r. 1854. Varhany postavil r. 1899 varhanář Josef Votruba z Počátek. U vchodových dveří stojí barokní krucifix ze 17. stol.
 
Graficke pismenko Kostel Narození sv. Jana Křtitele je centrem farnosti při děkanství Kardašova Řečice. Konají se v něm pravidelné římskokatolické bohoslužby, jednou za dva týdny o nedělích též bohoslužby řeckokatolické.

Text: historie
14.6. 2019 - Jiří Špaček (s využitím informací webových stránek města a farnosti a z UPČ 2))