Notice: Undefined variable: pgTitle in /var/www/hrady/https/funkce_oid_first.php on line 140 , Stará Voda

Dyleň

Vysoká
Rozhledna, 940 m n. m. Před 2. svět. válkou zde stála dřevěná turist. chata s rozhlednou. R. 1970 post. nová rozhledna sloužící vojenským účelům jako radarová stanice. Dnes v soukr. vlastnictví. Byla vystavěna bez kousku železa (silikonové šrouby).
Hlavní obrázek místa
Dyleň v roce 2006
Zima 2006
© 01/2006 Jörg Rösch
Graficke pismenko Na hoře Dyleň 940,3 m n.m. se nachází věž, která sloužila vojenským účelům jako pozemní stanoviště radiotechnického průzkumu, dnes je v soukromém majetku radia Egrensis.
Zvláštností této věže bylo, že celá stavba byla provedena bez jediného kousku železa a trámy jsou spojeny šrouby ze silikonu.
Věž je obehnána ploty a je hlídána třemi vlčáky a stálou službou. Na místo je možné dojít pouze pěšky nebo na kolech.
Upr. 2017, 24.11. 2002

  pověsti

  DYLEŇSKÉ MĚSTO
  Před dávnými časy leželo na vrcholu Dyleně mocné a velmmi bohaté město. Tato rozlehlé město mělo skvostné domy s vysokými kupolemi, často krytými zlatem. Obklopeno vysokou kamennou zdi s mnoha střílnami a strážnírrmi věžrni odolávalo všem útokům. Občané chodili oblečeni v sametu a šlapali po cestách vykládaných českými granáty a zlatými deskami. Nejbohatšími obyvateli byli zlatníci, zbrojaři a obchodníci: Nejchudší byli dělníci, horníci a malí

  Pověsti hory Dyleň 1999, 24.11. 2002
  TRHOVEC A TRPASLÍCI
  V dávných dobách, ještě když byla důlní činnost na Dyleni v plném rozkvetu, žil v Neualbenreuthu jeden starý a poctivý horník. Jednou na něj při práci spadl těžký dřevěný trám, a stal se tak doživotním mrzákem, nuceným žít v naprosté bídě. Neměl nikoho blízkého ani příbuzné, musel se tedy o sebe postarat sám. S námahou nasil každý večer z přilehlých lesů dříví na topeni. Jednoho dne, zrovna když vylezl z postele, nalezl pode dveřmi dopis

  Pověsti hory Dyleň 1999, 24.11. 2002
  Ovčák a hodiny na Dyleni
  Kdysi dávno pásl starý ovčák stádo ovcí na svahu Dyleně. Několik ovcí se ale zatoulalo a tak musel ovčák na samou nastávající noc zbytek stáda hledat až na samém vrcholku Dyleně. Ovce sice našel, ale noc přišla tak rychle, že se ovčák rozhodl přenocovat i s ovcemi ve skalách na vrcholku kopce. Rozdělal oheň, podřimoval u něj a čekal na svítání. Náhle se ocitl v nádherné komnatě plné bohatství a drahokamů, kde nahlas tikaly hodiny, které ale

  David Holubec, Marianskolazensko, 11.6. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  věž
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Cheb  (CH)
  Stará Voda