Renesanční zámek byl vystavěn v r. 1577 Volfem Novohradským z Kolovrat na místě starší tvrze. Stavba byla dokončena patrně až r. 1593. Později zámek často měnil majitele, a v r. 1999, tedy 333 let od jeho založení, byl poprvé zpřístupněn veřejnosti.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 05/2007
Graficke pismenko Barokní zámek, asi 10 km směrem na Plzeň od Blatné, přímo u silnice E49 Plzeň Písek v krajině plné rybníků. Tradici rybníkářství dokumentuje exposice muzea. Parkovat lze přímo před zámkem. Zámecký komplex je tvořen Starým a v těsném sousedství stojícím Novým zámkem, do současnosti s téměř původní podobou. Dvoupatrový čtyřkřídlý Nový zámek je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě přes ochranný příkop. Na nádvoří najdeme kašnu se sochou Neptuna z konce 17. století. Interiéry Nového zámku se vyznačují bohatostí štukové výzdoby, freskami a sochami s výjevy antické mytologie. Unikátní reprezentační sál prostupuje dvě ...
18.11. 2002

  historie

  Prvními zmiňovanými majiteli lnářského panství byli vladykové ze Lnář. Nejstarší písemná zmínka z roku 1313 hovoří o rytíři Odřichu ze Lnář, doprovázejícího Jana Lucemburského na výpravě do Vlach. Po posledním z rodu, rytíři Vilému ze Lnář, přechází majetek na Zmrzlíky ze Svojšína (1406 - 1564). Petr Zmrzlík ze Svojšína byl příznivcem husitského hnutí, proto byla lnářská tvrz husitských výbojů ušetřena. Později se od husitů odvrátil a v bitvě u

  18.11. 2002
  Ves Lnáře se připomíná poprvé v r. 1318 jako majetek Habarta ze Lnář. V l. 1364 – 1399 se uvádí Konrád ze Lnář, po něm též Vilém ze Lnář (1399). Nejstarší dochovaná zpráva o tvrzi je z r. 1465, kdy na ní seděl Petr Zmrzlík ze Svojšína. Tato gotická tvrz byla vystavěna na levém břehu potoka Lomnice.O jejím vzhledu nejsou žádné doklady. Zpráva komorníka zemských desk z r. 1568 uvádí, že nad vraty je vytesán starožitný erb, v jehož poli je klíč, a

  Hrady, zámky a Tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy, 27.11. 2002

  pověsti

  Zlatý klíč
  První majitelé rytíři ze Lnář měli ve znaku zlatý klíč na modrém poli, který zde byl údajně kdysi vyorán při zjevení obrazu sv. Máří.
  18.11. 2002

  popis

  Tvrz je v současné době kulturním a vzdělávacím centrem. Poskytuje turistům a návštěvníkům Lnář informace o regionu, možnostech ubytování a pobytové náplně i internet (místní infocentrum), propaguje produkty lidové tvořivosti v expozici Lidových řemesel a nejvíce navštěvovaná je ojedinělá a nezapomenutelná stálá expozice skla a plastik světoznámého skláře a malíře pana Bohumila E l i á š e . V galerii si také můžete zakoupit publikaci

  Klára Augustinová, 5.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Lnáře