úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Graficke pismenko V roce 1884 městské zastupitelstvo v Olomouci rozhodlo o výstavbě jatečního areálu. Stavba areálu však byla zahájena až v roce 1898 podle návrhu berlínského stavebního rady, jímž byl Georg Osthoff. Dominantou městských jatek se stala budova dobytčí tržnice s prostorem o rozměrech 57 x 38 metrů překlenutým obloukovou ocelovou střechou. Hala byla ve své době největším zastřešeným prostorem nejen v Olomouci, ale patřila také k předním stavebně-technickým unikátům celé rakousko-uherské monarchie. V květnu roku 1900 byla tržnice otevřena a začalo se zde obchodovat. V 80. letech 20. století, když se olomoucký masokombinát stěhoval do nových prostor v Holici, byla většina areálu zbořena. Dodnes se z jatek zachovala pouze budova dobytčí tržnice (dnes obchodní dům Senimo) a vedle stojící objekt (dnes hotel Senimo). Objekt tržnice byl 26. 9. 1991 zapsán do seznamu kulturních památek pod číslem 19706/8-3156. V letech 1991-1993 byla budova rekonstruována podle projektu olomouckého ateliéru OSA a upravena na velkokapacitní obchodní dům Senimo.

Text: historie
3.9. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://perlamoravy.blogspot.cz, http://viditelny-macek.cz a další