Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1281. O době vzniku jejího kostela nejsou písemné zmínky. Musel však existovat už v roce 1407, neboť v pramenech je uváděna boršovská fara. Situaci nevyjasnila ani literatura nedávného data. V. Paukrt ve zprávě o nálezu nástěnných maleb v presbytáři posunul datování kostela do doby kolem poloviny 14. století, T. Knoflíček poté v publikaci o nástěnných malbách na Moravě dataci posouvá hlouběji do 30. let 14. století, Dobroslav Líbal kostel datoval dokonce již do konce 13. století.

 
Graficke pismenko Boršovský kostel sv. Anny je gotický, barokně přestavěný. Jeho presbyterium jako nejstarší část je zaklenuto gotickou křížovou klenbou a vestavěno do mohutné hranolové věže. Ta podle okének podobných střílnám plnila kdysi zřejmě i obrannou funkci. Kolem roku 1550 byl při kostele protestantský farář. V pobělohorském období získali kostel zpět katolíci.

Text: historie
29.8. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (A – J), Poche a kol., Academia Praha 1982