Graficke pismenko Arnošt se narodil pravděpodobně r. 1297 v rodině nezámožného šlechtického rodu pánů z Hostyně, kteří měli ve znaku polovinu bílého koně s uzdou na červeném štítě. Místo jeho narození je však nejasné. Jedním z možných je také tvrz Hostyně, dnes Hostín u Úval. Arnoštovi se dostalo vynikajícího vzdělání. Po absolvování školy v Kladsku, v benediktinském klášteře v Broumově a u sv. Víta v Praze odešel na studia práv do Itálie, neboť v Čechách tehdy ještě univerzita nebyla. Studoval v Bologni a Padově a pak několik let cestoval po Itálii a Francii. Snad již v té době se seznámil s českým princem Karlem, s nímž uzavřel celoživotní přátelství. Po návratu do Čech byl vysvěcen na kněze a díky svému vzdělání rychle postupoval v církevní kariéře, takže r. 1343 po smrti biskupa Jana IV. z Dražic byl zvolen jeho nástupcem. Po roce se tak stal prvním pražským arcibiskupem. V r. 1347 korunoval Karla českým králem a na královnu také jeho manželku Blanku z Valois. Zasloužil se o založení pražské univerzity, jejímž byl prvním kancléřem. Několikrát též vystupoval jako místodržící v době Karlově nepřítomnosti. Byl významným stoupencem reformního hnutí v církvi. Zemřel r. 1364 na arcibiskupském sídle v Roudnici nad Labem a byl pohřben v Kladsku.

 
Graficke pismenko V Úvalech byl Arnoštovi z Pardubic odhalen pomník 30. června 1869. Za jeho autora byl na základě konkurzu vybrán pražský sochař Jindřich Čapek. Pomník byl původně postaven na pozemku u železniční trati v blízkosti dvora Hostín, který k tomu účelu bezplatně poskytl kníže Jan II. z Liechtensteinu. V říjnu 1996 byl pomník přenesen na nové místo v prostoru náměstí, které nese arcibiskupovo jméno. V letech 1997 a 2014 byl podroben restaurátorským zásahům.
 
Graficke pismenko Závěrem je třeba dodat, že v poslední době je za místo Arnoštova narození považována spíše tvrz Hostinka u České Skalice.

Text: historie
27.8. 2016 - Jiří Špaček (s využitím informačního panelu na místě)


OOO