Graficke pismenko Vzniku kaple sv. Anny předcházela událost, která je zmiňována v obecní kronice. Stalo se to r. 1820. Očním neduhem stižený rolník měl vidění s výzvou, aby našel v lese Jedlovci pramen vody pod vysokou jedlí a jeho vodou si oči vymýval. Poslechl a skutečně se uzdravil. Z vděčnosti za to pověsil na mohutnou jedli obraz sv. Anny a místo se stalo cílem četných procesí.

 
Graficke pismenko V r. 1827 nechal páter Hynek, kněz piaristického řádu, který na zdejším statku hospodařil, mohutnou jedli porazit a obrázek přemístit na jednu sousední. Když však kmen naložili na nový, bytelný vůz, ten se nepochopitelně rozlámal. Přivolaný kovář a kolář si nemohli záhadu vysvětlit, neboť šlo o nejbytelnější vůz, který zhotovili. Poražený kmen musel být rozřezán na několik kusů a tím byl znehodnocen. Páter Hynek pochopil, že udělal chybu, a rozhodl se jako pokání na místě postavit kapličku, pro niž sám namaloval obrázek sv. Anny. Brzy potom však zemřel, takže svůj slib nemohl splnit.
 
Graficke pismenko V r. 1883 nastalo velké sucho a s ním nedostatek krmiva a celková neúroda. V tísni se obyvatelé Strančic obraceli s modlitbou ke sv. Anně a rozhodli se postavit malou kapličku. Ta byla ještě téhož roku postavena zednickým mistrem Josefem Hamáčkem, byla však tak malá, že v ní mohli stát nejvýše tři lidé. Kaplička i studánka byly slavnostně vysvěceny a každoročně sem putovaly davy lidí.
 
Graficke pismenko V r. 1892 se občané konečně rozhodli postavit větší a důstojnější kapli, ve které by mohly slouženy bohoslužby. Z milodarů a sbírek vznikla skutečně nová stavba v novorománském slohu, a to podle plánů pražského stavitele Václava Pařízka. Samotnou stavbu vedl opět Josef Hamáček. Práce sice dovedly stavbu až pod střechu, pak však byly pro nedostatek prostředků zastaveny. V r. 1895 se stavby ujal řád piaristů, nechal ji na vlastní náklad dokončit a vybavit oltářem z kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Jedna příznivkyně z Prahy pak do kaple zajistila sochy sv. Anny a andělů, původně z kostela sv. Štěpána na Novém Městě pražském. K vysvěcení kaple došlo v červenci 1896.
 
Graficke pismenko K opravě kaple za přispění občanů došlo r. 1943 a v r. 1946 bylo pro ni zakoupeno harmonium. Další oprava proběhla r. 1971. V následujících letech však došlo k několika vloupáním, při nichž došlo k odcizení obrazu, tří soch a svícnů. Rovněž byl poničen oltář a socha sv. Anny. Nyní již je kaple opět v dobrém stavu a je trvale udržována.
 
Graficke pismenko U studánky, která je před vchodem, je upozornění, že voda není pitná. Její léčivé účinky nebyly sice vědecky prokázány, ale bylo zjištěno, že těmito místy probíhají žíly uranové rudy a voda je velmi slabě radioaktivní. V některých případech proto léčivý účinek skutečně mít mohla a příběh, který stojí na počátku historie kaple, může mít pravdivý základ.

Text: historie
18.9. 2016 - Jiří Špaček (s využitím informačních vývěsek na místě)


Zavřít reklamu