Staroměstská parní pila a sklad dřeva

Arcivévodská parní pila, Staroměstská skládka dřeva

Graficke pismenko Přestavěné a upravené pozůstatky architektonicky a historicky zajímavého areálu bývalé parní pily na katastru Starého Města u Frýdku, na pravém břehu řeky Morávky nedaleko jejího soutoku s řekou Ostravicí.

 
Graficke pismenko Pila spolu s plochou pro skladování dříví byla vystavěna v r. 1869 rakouským arcivévodou Albrechtem Habsburským, vlastníkem Těšínského panství, v místech, kde již v dřívějších dobách fungoval systém vodních kanálů pro soustředění a skladování dřeva splaveného z hor. Právě zde se od počátku 19. století z beskydských hor povodím řeky Morávky splavovalo nařezané palivové dříví, vytahovalo na břeh, skládalo, sušilo a následně se z něj vyrábělo dřevěné uhlí pro pohon arcivévodských železáren v Bašce či Lískovci u Frýdku.
 
Graficke pismenko Pila byla moderně přestavěna za 1. republiky a fungovala v podstatě až do konce 20. století. V současnosti v bývalém areálu funguje několik soukromých společností, které se dřevařství a pilařství nevěnují.
 
Graficke pismenko V areálu je zachováno několik hodnotných staveb, které pamatují dobu založení pily. Jsou to především bývalé úřední domy či hlavní budova provozu bývalé pily s prvorepublikovým československým malým státním znakem ve štítu.

Text: turistické
10.8. 2016 - Jan P. Štěpánek


OOO