Staroměstská parní pila a sklad dřeva

Arcivévodská parní pila, Staroměstská skládka dřeva