Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Baron Villani

6.11.2007 21:16 gallas
Baron Villani se narodil 23.1. 1818 v Sušici. Vystudoval vojenskou akademii v Novém Městě u Vídně. Školu dokončil v roce 1838 jako poručík a poté sloužil u posádek v Praze, Čáslavi a Halíči.
V roce 1846 měl na straně rakouského vojska bojovat proti Polákům, ale nechtěl jako Čech bojovat proti Slovanům proto opustil vojenskou službu a usadil se ve Střížkově. Když se vytvořil ozbrojený vlastenecký spolek Svornost, se stal jeho velitelem. Po potlačení revoluce byl zatčen a sto dní vězněn.
Roku1850 byl zvolen obecním starostou, poté starostou okresním, poslancem zemského sněmu a r. 1870 se dostal do říšské rady.
když Srbové chtěli znovu postavit armádu a vybojovat si na Turecku nezávislost, byl Viilani povolán do Srbska, aby armádu zřídil. Villani tam neodjel, protože tam došlo k převratu. zůstal ve Střížkově, kde se staral o hospodářství.
Zemřel 24.3. 1883 a je pochován v Okrouhlici.