Graficke pismenko Pozdně barokní kaple sv. Anny ve Lhotce byla postavena na základě rozhodnutí majitele panství Hořovice hraběte Eugena z Vrbna a Bruntálu z r. 1760. Rozhodnutí o stavbě učinil hrabě Eugen na základě slibu daného choti Eleonoře v souvislosti s onemocněním jejich tří dětí morem. Děti se z této smrtelné nemoci uzdravily a ještě před koncem r. 1760 byla stavba zahájena. Kaple byla slavnostně vysvěcena dne 25. května roku 1761. Je to obdélná stavba s  portálem v průčelí. Uvnitř po stranách úzkého obdélného presbytáře jsou vestavěny sakristie a oratoř. Presbytář i loď jsou plochostropé. Na hlavním oltáři z doby stavby je obraz sv. Anny a pod ním obraz s rodinnou scénou nemocných dětí, u nichž se modlí kněz a rodiče. Ze stejné doby pochází obraz sv. Františka z Assisi na bočním oltáři. V kapli jsou rovněž osazeny dodnes provozuschopné varhany. Důkladně opravena byla kaple r. 1900, ale po 2. světové válce nebyla příliš udržována.

 
Graficke pismenko Dne 1. listopadu 1995 byla kaple pro veřejnost uzavřena a začala její stavební obnova. Finančně se na opravě podíleli jak soukromí dárci, tak obecní úřad a Pražské arcibiskupství, jež je vlastníkem kaple. První slavnostní mše po opravě se v kapli konala 1. srpna 1999. V létě r. 2005 byla provedena oprava vitrážových oken.
 
Graficke pismenko Kaple je v působnosti farnosti Hořovice a konají se zde poutní svatoanenské bohoslužby. Stojí na místě, z něhož je pěkný výhled na brdské pásmo Hřebeny, obec Neumětely a město Hostomice. Je chráněna jako kulturní památka ČR.

Text: historie
17.8. 2016 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek a vývěsky na místě)