Graficke pismenko Původně byla pevnůstka Va vybudována pouze v provizorním zemním provedení během prosince 1850. Nevelkou dělostřeleckou baterii tvořil hliněný val se čtyřmi děly, palisádou a příkopem. V zázemí objektu stála příruční prachárna a dřevěný srub pro 25 vojáků.

 
Graficke pismenko V roce 1855 bylo rozhodnuto o přestavbě do zděné permanentní podoby. Stavba byla zahájena v roce 1857 podle projektu podplukovníka Ladislava Mareše. Fort Va byl dokončen v roce 1863 a náklady na jeho výstavbu činily 230 000 zl. Pevnůstka se nachází 1210 metrů od fortu V, 1140 metrů od zemní pevnůstky VI a 3600 metrů od Salzerových redut. Tato stavba byla strategicky důležitá a měla se zásadním způsobem podílet na obraně při útoku od jihovýchodu.
 
Graficke pismenko Pevnůstka Va byla konstrukčně shodná s forty II, XX a XXII. Jádro objektu tvořil reduit (kruhový kasárenský objekt), který měl uprostřed nádvoří se studnou. Na nádvoří se vcházelo přes příkop po padacím mostě bránou vyzdobenou neogotickými prvky. Nad vnější částí příkopu byl zemní val, chránící reduit. V roce 1866 byly původně krátké úseky zděné střelecké galerie rozšířeny na celý vnější obvod příkopu. Střelecká galerie byla spojena s reduitem dvěma krytými chodbami se střílnami. V roce 1866 byl také týl pevnůstky doplněn o zemní val s dělostřeleckými postaveními. V době prusko-rakouské války byla osazena dvanácti děly a sloužilo zde 215 mužů. Později zde sloužilo kolem 150 vojáků a fort sloužil jako skladiště různého vojenského materiálu. Na přelomu 19. a 20. století byl fort prodán do soukromého vlastnictví a časem rozebrán. Dodnes se dochovaly pouze části zemního valu.

Text: historie
28.7. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://cisarska-pevnost.cz a další


OOO