Neděle, 29. listopad 2020. Svátek slaví Zina, zítra Ondřej

Graficke pismenko Stavba zemního provedení původního fortu číslo V byla zahájena na podzim roku 1850. Provizorní pevnůstka byla tvořena mohutným zemním valem s palisádou a příkopem. V zázemí se nacházely příruční prachárny a dřevěný srub pro 90 mužů. Koncem roku 1850 byl již osazen i osmi děly. V roce 1854 se začalo uvažovat o přestavbě na zděný kasematovaný fort. K tomu však kvůli špatnému podloží nedošlo. Podplukovník Mareš a plukovník Malý změnili dřívější projekt a upravili nejen jeho polohu, ale i jeho konstrukci. Původní zemní objekt číslo V byl s největší pravděpodobností srovnán a v únoru roku 1855 byla zahájena výstavba nové pevnůstky se stejným označením, ale na vyhovujícím místě.

 
Graficke pismenko Nový permanentní zděný fort V „Hamerský mlýn“ vznikl v letech 1856–1862 nedaleko Haličské silnice, vedoucí z Olomouce do Těšína. Od nedalekého fortu IV byl vzdálen 950 metrů, od fortu Va 1210 metrů a od nejbližšího objektu jádra pevnosti (Bystřické reduty) 3034 metrů. Pevnůstka V měla strategicky důležitou úlohu. Mohutný fort V byl vystavěn na osmiúhelníkovém půdorysu s vyseknutou čtvrtinou v týle. Jádro fortu tvořil válcový reduit s vnitřním dvorem. Tři čtvrtiny obvodu reduitu lemoval zemní val s dělostřeleckými postaveními, jež vzájemně oddělovaly traverzy. V době prusko-rakouské války, v roce 1866, zde sloužilo 480 vojáků a fort byl osazen 21 děly. Pevnůstka se tak řadila k nejvíce vyzbrojeným objektům předsunutého fortového věnce. Na vnější straně zemního valu se nacházela volně stojící zeď s pěchotními střílnami, která tvořila společně se třemi dvoukaponiérami eskarpu obvodového příkopu. Dvoukaponiéry byly propojeny s fortem chodbami procházejícími zemním valem. Vnější strana obvodového příkopu měla původně podobu zemního valu, jenž byl v roce 1866 vyzděn. Zároveň byly také přistavěny na obou křídlech pevnůstky moždířové baterie. Celkové náklady na výstavbu holického fortu tak dosáhly 334 000 zlatých. Holická pevnůstka byla svým provedením i tvarem téměř shodná s fortem IV.
 
Graficke pismenko Po roce 1866 fort sloužil jako sklad a v roce 1912 byl prodán do soukromého vlastnictví. Za I. světové války jej opět využívala armáda k uskladnění dělostřelecké munice. K tomuto účelu sloužil až do roku 1921, kdy byl objekt armádou vyklizen a postupně byly jeho zděné části demolovány. Do dnešní doby se dochovaly pouze části zemního valu a obvodového příkopu. V místě jádra fortu je nyní arboretum.

Text: historie
24.7. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj:informační cedule a další