Graficke pismenko Ves Neuwölfelsdorf (dnes Międzygórze) byla založena kolem roku 1580 v královském lese jako dřevorubecká a uhlířská vesnice spadající pod farní kostel v Ebersdorfu (nyní Domaszków) a byla pod správou České komory. Se svolením pražské konsistoře byl ve vsi v letech 1740-1742 zřízen hřbitov s katolickou barokní hřbitovní kaplí sv. Josefa. Svou současnou podobu stavba získala při rozšiřující přestavbě provedené v roce 1920. Kostelní mobiliář však zůstal dodnes převážně původní barokní a rokokový včetně hlavního oltáře a plastik od známého barokního sochaře Michaela Klahra. Obraz na hlavním oltáři z konce 19. století zhotovil Hieronym Richter. Po skončení 2. světové války se toto německé území stalo součástí Polska. Kostel sv. Josefa byl zrekonstruován a nadále sloužil k církevním účelům. Další renovace proběhla v roce 2000, při níž byla jeho původní bílá barva nahrazena hnědou. Při opravě došlo i k položení doškové krytiny, která nahradila dřívější břidlicovou. Dnes je farní kostel chráněnou kulturní památkou.

Text: historie
11.12. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.turistika.cz, http://www.niedziela.pl, https://cs.wikipedia.org a další