Graficke pismenko Asi 300 m severozápadně za obcí Ohrozim se nachází vyvýšenina se samotou, kde stával větrný mlýn. Asi 50 m od ní se nachází unikátní přírodní památka evropského významu. Jedná se o přírodní památku Ohrozim-Horka, která je pozůstatkem menšího povrchového lomu na břidlici, částečně zatopeného spodní vodou. Vzniklo zde tak unikátní jezírko, které je obýváno populací čolka velkého, chráněna je však i zdejší stepní vegetace. V samotném jezírku roste orobinec úzkolistý, vachta trojlistá, rdest kadeřavý, leknín, okřehek menší, sítina sivá či kosatec žlutý. Přírodní památka, která byla vyhlášena r. 2011, se nachází v seznamu lokalit NATURA 2000. Lokalita má výšku 352 m n.m. a rozlohu asi 1,9 ha.

 
Graficke pismenko Součástí prostoru památky je i mohylové pohřebiště. Bylo zkoumáno ve 20. letech 20. století. Zdejší skupina asi 25 mohyl zaujímala prostor návrší s rozměry 50 x 40 m. Oválné mohyly ukrývaly 57 hrobů s keramickou výbavou. Lokalita se řadí do období staršího až středního eneolitu, kultury nálevkovitých pohárů, kultury s kanelovanou keramikou (cca 3700 - 3200 l. př. n. l.). Od roku 1958 je vedena v seznamu kulturních památek.

Text: historie
10.7. 2016 - Ivo Rozehnal - zdroj - http://www.csophorepnik.estranky.cz a info v místě / Soupis nemov.kult.památek okr. PV /2012